Przejdź do treści głównej

Gorzów Wlkp. Konkurs dotacyjny: Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-03-17, 14:37
archiwalne
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej. Oferty należy składać do 7 kwietnia 2017 r.

Rodzaj zadania:

Dofinansowanie kosztów udzielania pomocy osobom z chorobą nowotworową i sprawowania nad nimi opieki, w tym całodobowej, w prowadzonych przez podmiot uprawniony placówkach pielęgnacyjno – opiekuńczych.

Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp., w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej – nazwa zadania” – osobiście lub drogą pocztową w terminie do 7 kwietnia 2017 r. (decyduje data wpływu). Na kopercie należy również podać nazwę i adres oferenta.

Druk oferty realizacji zadania można pobrać ze strony internetowej http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/ - zakładka „Organizacje pozarządowe” / „Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert”.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.
Data wydarzenia: od 2017-03-17 do 2017-04-07
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • chorzy
  • polityka społeczna