Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-03-17, 10:45
archiwalne
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku z zakresu realizacji projektów „Rodzinne rajdy rowerowe” i „Wakacje z piłką nożną”. Termin składania ofert upływa 6 kwietnia 2017 roku.

Zarząd Województwa Małopolskiego, kierując się intencją wspierania zadań z zakresu kultury fizycznej oraz wykonując „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku z zakresu realizacji projektów „Rodzinne rajdy rowerowe” i „Wakacje z piłką nożną”.

Na realizację zadań wybranych w ramach wyżej wymienionego konkursu Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza środki finansowe do łącznej kwoty 800 000 złotych (słownie: osiemset tysięcy złotych).

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, tj.:

  1. projekt „Rodzinne rajdy rowerowe”do 450 000 zł
  2. projekt „Wakacje z piłką nożną”do 350 000 zł.

Zlecenie ww. zadań odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego wykonania.

Projekt „Rodzinne rajdy rowerowe” zakłada organizację na terenie województwa małopolskiego co najmniej 9 plenerowych rodzinnych imprez rekreacyjno-sportowych, celem popularyzacji turystyki rowerowej jako atrakcyjnej formy rekreacji i aktywnego wypoczynku;

Projekt „Wakacje z piłką nożną” zakłada organizację na terenie województwa małopolskiego turniejów sportowych w piłce nożnej, celem zachęcenia dzieci i młodzieży do aktywnego wypoczynku w okresie wakacji.

Konkurs obejmuje zadania, które realizowane będą w terminie od 24 kwietnia do 31 października 2017 roku.

Przed złożeniem oferty należy szczegółowo zapoznać się z ogłoszeniem konkursu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Data wydarzenia: od 2017-03-17 do 2017-04-06
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dzieci
  • młodzież
  • rekreacja
  • rodziny
  • rowery
  • sport, wypoczynek