Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: Rozwój ośrodków leczenia uzależnień

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-03-17, 10:39
archiwalne
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie rozwoju ośrodków leczenia uzależnień w 2017 r. Oferty należy składać do 3 kwietnia.

W ramach konkursu zlecane będą zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii, HIV/AIDS oraz problemom alkoholowym tj. poprzez: Doposażenie i rozwój noclegowni oraz ośrodków leczenia, rehabilitacji, postrehabilitacji, readaptacji społeczno-zawodowej dla osób uzależnionych od narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych.

Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza na realizację zadań wybranych w ramach w/w konkursu, środki finansowe do kwoty ogółem 400 000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych).

Oferent zobowiązany jest do wykazania się wkładem własnym w wysokości minimum 10% łącznej kwoty kosztów realizacji zadania.

Wkład własny rozumiany jest jako suma środków finansowych oraz wkładu osobowego.

Wkład własny rzeczowy nie jest elementem kosztorysu.

Udzielona dotacja obejmuje dofinansowanie robót budowlanych realizowanych przez podmioty gospodarcze wyłonione w procedurze zapewniającej przejrzystość wyboru i konkurencyjność podmiotów. Nie dopuszcza się wykonywanie robót (w tym wykończeniowych czy związanych z bieżącą konserwacją) przez wolontariuszy zadeklarowanych w ofercie jako wkład osobowy.

Realizacja zadań rozpocznie się nie wcześniej niż z dniem zawarcia umowy, a zakończy się nie później niż 14 grudnia 2017 r.

Przed złożeniem oferty należy szczegółowo zapoznać się z regulaminem konkursu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Data wydarzenia: od 2017-03-17 do 2017-04-03
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • osoby uzależnione
  • polityka społeczna
  • problemy społeczne, uzależnienia, profilaktyka