Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: Realizacja zadań w obszarach pomocy społecznej

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-03-17, 10:34
archiwalne
Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w otwartym konkursie ofert w ramach Programu finansowego wspierania zleconych zadań publicznych w określonych obszarach pomocy społecznej. Oferty należy składać do 14 kwietnia 2017 r.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w terminie w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, pok. 114 lub przesłanie oferty za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny:

Wydział Polityki Społecznej
Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz (z dopiskiem konkurs – pomoc społeczna)

W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
Data wydarzenia: od 2017-03-17 do 2017-04-14
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dzieci
  • integracja społeczna
  • młodzież
  • osoby bezdomne
  • osoby uzależnione
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • polityka społeczna
  • problemy społeczne, uzależnienia, profilaktyka
  • przeciwdziałanie przemocy