Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: „Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych”

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-03-16, 14:22
archiwalne
Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą: „Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych”. Oferty należy składać do 6 kwietnia 2017 r.

„Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych” jest adresowany do pracowników zakładów aktywności zawodowej, uczestników warsztatów terapii zajęciowej, członków stowarzyszeń i fundacji oraz innych organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Województwa Śląskiego. Jego celem jest prezentacja działań kulturalno-artystycznych osób niepełnosprawnych, propagowanie aktywności społeczno-rehabilitacyjnej oraz promocja Województwa Śląskiego, jako przyjaznego osobom niepełnosprawnym.

Program Pikniku powinien obejmować część artystyczną, w trakcie której uczestnicy zaprezentują własny repertuar kulturalny, w tym przedstawienia teatralne, występy muzyczne, wokalne, recytacje. Równocześnie powinny odbywać się gry i zabawy umożliwiające wszystkim uczestnikom skorzystanie z różnego rodzaju form aktywnego wypoczynku, połączonego z rehabilitacją.

Proponowany okres organizacji Pikniku to maj-czerwiec br. Dodatkowo przedsięwzięcie musi zostać przeprowadzone w ciągu jednego dnia. Spodziewana liczba uczestników to ok. 2000 osób.

Przewiduje się dotowanie jedynie projektu, którego realizacja przyczyniać się będzie do osiągnięcia następujących celów:

  1. zintegrowanie środowiska osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych skupionych w WTZ, ZAZ i innych podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych,
  2. działania mające na celu integracje środowiska osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych poprzez udział uczestników z terenów miejsko-wiejskich,
  3. propagowanie działań w zakresie działalności artystycznej osób niepełnosprawnych, społecznych form rehabilitacji,
  4. propagowanie aktywności ruchowej wśród osób niepełnosprawnych,
  5. promocję Województwa Śląskiego, jako Regionu przyjaznego osobom niepełnosprawnym.

Oferent przedkłada w dokumentacji konkursowej materiały zdjęciowe (filmowe) na płycie CD w celu umożliwienia weryfikacji dostępności i możliwości użytkowania przez niepełnosprawnych w trakcie Pikniku.

Nadto organizator zapewnia możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej obiektów przez upoważnionych przedstawicieli Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Data wydarzenia: od 2017-03-16 do 2017-04-06
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • integracja społeczna
  • kultura i sztuka
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • polityka społeczna