Przejdź do treści głównej

Nabór wniosków do XII edycji Programu „Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży”

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-03-14, 16:51
archiwalne
http://www.sxc.hu/photo/925147
Program skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 12 – 18 lat. W ramach Programu możliwe jest dofinansowanie projektów obejmujących pobyt w Polsce grupy młodzieży ukraińskiej wraz z opiekunami. Wnioski można składać do 14 kwietnia 2017 r.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • organizacje pozarządowe,
  • samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania wniosków: do dnia 14 kwietnia 2017 r. włącznie (decyduje data stempla pocztowego).

Wnioski, wraz z wymaganymi załącznikami, należy przesłać pocztą na adres:

Narodowe Centrum Kultury

ul. Płocka 13

01-231 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: Program Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży.

Prosimy o przesłanie wniosku w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD w formacie Word.

Szczegółowe informacje o zasadach Programu znajdują się w zakładce Pliki do pobrania.

Dodatkowe informacje

Informacji o programie udziela Iwona Grodzka

  • mailowo i telefonicznie: tel.: 22 350 95 48, e-mail: ,
  • lub osobiście w biurze Programu w Warszawie, przy ul. Prostej 69 (III piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 15.00.

Zapraszamy do konsultacji, podczas których zainteresowane osoby będą mogły sprawdzić poprawność dokumentów pod względem formalnym (przed ich dostarczeniem do siedziby NCK).

Warunkiem udziału w konsultacjach jest uprzednie umówienie terminu spotkania.


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Narodowe Centrum Kultury
Data wydarzenia: od 2017-03-14 do 2017-04-14
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • edukacja
  • edukacja obywatelska
  • edukacja pozaformalna
  • młodzież
  • wielokulturowość
  • współpraca międzynarodowa