Przejdź do treści głównej

Trwa II nabór wniosków w programie "Wolontariat dla dziedzictwa"

autor(ka): Agnieszka Gajc
2017-03-20, 16:49
archiwalne
Fot. Lukas Plewnia, flickr, CC BY-SA 2.0
Do 31 marca można składać wnioski w programie "Wolontariat dla dziedzictwa". Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w programie są organizacje pozarządowe będące podmiotami prawa polskiego.

Regulamin programu Wolontariat dla dziedzictwa dostępny jest na stronie: "Wolontariat dla dziedzictwa"

Celem programu jest animowanie społecznego zaangażowania w poznawanie własnego dziedzictwa i w system opieki nad zabytkami, we współpracy z organizacjami pozarządowymi, lokalnymi samorządami, służbami konserwatorskimi i wolontariuszami. Dla realizacji programu kluczowe są działania nastawione na zaangażowanie wolontariuszy do wykonywania zadań aktywizujących społeczności lokalne w zakresie poznawania i ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego, a także stworzenie sieci współpracy pomiędzy różnymi sektorami działającymi na rzecz opieki nad zabytkami.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie organizacji obozów wolontariackich, służących zaangażowaniu społeczności lokalnych w poznawanie i ochronę dziedzictwa kulturowego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Prace planowane w ramach obozów powinny być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami oraz obejmować mogą:

  1. działania porządkowe i związane z utrzymaniem zabytków oraz pomocnicze przy pracach konserwatorskich lub badaniach konserwatorskich, architektonicznych i archeologicznych.
  2. działania przy inwentaryzowaniu i dokumentowaniu zabytków,
  3. działania edukacyjne i popularyzujące zabytki i wiedzę na ich temat.

Do działań, o których mowa w par. 6 ust.1 nie mogą być zaliczone działania, które mogą spowodować zniszczenie autentycznej substancji zabytku i/lub wpłynąć na zmianę jego formy.

Obozy wolontariackie powinny trwać co najmniej 3 dni, a wolontariusze muszą stanowić ponad 50% osób zaangażowanych w realizację zadania.

Zadanie i jego realizacja powinny być uzgodniona i konsultowana z właściwym terenowo wojewódzkim konserwatorem zabytków.


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa
Miejsce: Kopernika Mikołaja 36/40, 00-924 Warszawa,
Data wydarzenia: od 2017-03-09 do 2017-03-31
Organizator:

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Adres:

Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa, woj. mazowieckie

Tel.:

22 551 56 95

Www:

http://www.nid.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • kultura i sztuka
  • ochrona zabytków
  • wolontariat