Przejdź do treści głównej

Konkurs „Obligacje społeczne PL” rozstrzygnięty

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2017-03-08, 21:43
archiwalne
Ministerstwo Rozwoju poinformowało o zakończeniu oceny wniosków w konkursie na opracowanie modelu polskiej obligacji społecznej w temacie „Obligacje społeczne jako narzędzie zwiększania efektywności świadczenia usług społecznych w obszarach wsparcia EFS”. Do dofinansowania wybrano pięć projektów na łączną kwotę ponad 1,4 mln zł.

Obligacje społeczne

Mechanizm obligacji społecznych to innowacyjny instrument finansowania usług społecznych oparty na formule „płatność za rezultaty”. Zakłada on, że instytucja publiczna, odpowiedzialna za rozwiązanie danych problemów społecznych, wchodzi w porozumienie z dostawcą usług społecznych (np. organizacją pozarządową lub innym podmiotem prywatnym) i z inwestorem, od którego pozyskuje środki na sfinansowanie danej usługi. Jeśli założone efekty danej usługi zostaną osiągnięte, czyli problem zostanie skutecznie rozwiązany, instytucja zwróci wkład finansowy inwestorowi wraz z odsetkami (bonusem, zyskiem).

Projekty wybrane do dofinansowania

W ramach projektów wybranych do dofinansowania powstanie pięć propozycji, w jaki sposób wykorzystać obligacje społeczne w Polsce do przeciwdziałania takim problemom, jak długotrwałe bezrobocie, zapewnienie opieki osobom zależnym, zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, nadmierne zadłużenie mieszkaniowe czy wykluczenie klientów pomocy społecznej.

Utworzone w wyniku pięciu projektów partnerstwa zarządców obligacji i wykonawców usług wraz z pozyskanymi inwestorami przetestują zaproponowane rozwiązania w kolejnym konkursie.
 

Lista projektów wybranych do dofinansowania


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Portal Funduszy Europejskich 2014-2020
Data wydarzenia: od 2017-03-09 do 2017-03-31
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • integracja społeczna
  • problemy mieszkaniowe
  • problemy społeczne, uzależnienia, profilaktyka
  • przeciwdziałanie bezrobociu
  • rynek pracy