Przejdź do treści głównej

II etap konkursu: Rozwój usług lokalnych dla osób z zaburzeniami/ chorobami psychicznymi

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2017-03-08, 21:27
archiwalne
Ministerstwo Rozwoju ogłosiło II etap konkursu na deinstytucjonalizację, czyli rozwój usług w obrębie społeczności lokalnych będących alternatywą dla opieki instytucjonalnej dla osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi. Wnioskodawcami mogą być jedynie podmioty, które brały udział w konkursie I etapu (jako lider lub partner partnerstwa utworzonego na zakończenie realizacji projektu) i których model uzyskał pozytywną rekomendację Grupy Sterującej.

W konkursie tym przetestowanych zostanie 14 modelowych rozwiązań, wypracowanych w I etapie, dedykowanych osobom z wszelkiego rodzaju zaburzeniami i chorobami psychicznymi, w tym m.in. osobom starszym chorującym na zespoły otępienne, osobom z tzw. podwójną diagnozą (tj. osobom uzależnionym np. od alkoholu ze współwystępującymi zaburzeniami psychicznymi), a także dzieciom i młodzieży cierpiącej m.in. na uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Liczba osób leczonych z powodu różnych zaburzeń psychicznych na świecie systematycznie wzrasta. Jest to już ponad 20% populacji. Podobnie w Polsce, obserwowany jest nieustanny wzrost osób cierpiących z powodu różnych zaburzeń psychicznych. W poradniach zdrowia psychicznego w kraju obecnie leczy się ponad milion osób. Jednocześnie, według ostrożnych szacunków, w różnym stopniu natężenia oraz częstotliwości, pośrednio lub bezpośrednio problemy te dotykają około 5-8 mln Polaków.

"Testowane modele to ważny krok do stworzenia w Polsce systemu pomocy, który pozwoli na wczesne wykrywanie i zapobieganie rozwojowi chorób i zaburzeń psychicznych, na wsparcie osoby w stanie lub po przebytym kryzysie psychicznym w jej środowisku lokalnym, a w konsekwencji na zmniejszenie liczby osób hospitalizowanych. Kluczowe w tym systemie jest uzupełnianie usług zdrowotnych usługami społecznymi i odwrotnie, objęcie wsparciem rodziny i najbliższego otoczenia oraz stworzenie instrumentów przeciwdziałania izolacji w życiu społecznym jak i zawodowym po odbytym leczeniu czy terapii" - mówi Paweł Chorąży Podsekretarz Stanu w MR.

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 7 kwietnia 2017 r. a zakończy 14 kwietnia 2017 r. i będzie prowadzony elektronicznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA).

Wnioskodawcami mogą być jedynie podmioty, które brały udział w konkursie I etapu (jako lider lub partner partnerstwa utworzonego na zakończenie realizacji projektu) i których model uzyskał pozytywną rekomendację Grupy Sterującej ds. deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w zakresie skierowania do testowania.

MR udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej:l oraz pod numerem telefonu: 22 273 80 13.


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Portal Funduszy Europejskich 2014-2020
Data wydarzenia: od 2017-04-07 do 2017-04-14
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność lokalna
  • chorzy
  • integracja społeczna
  • problemy społeczne, uzależnienia, profilaktyka