Przejdź do treści głównej

Nabór wniosków w Programie Interreg Europa

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2017-03-04, 21:59
archiwalne
Od 1 marca do 30 czerwca 2017 r. aplikanci wiodący mogą składać elektronicznie wnioski o dofinansowanie z programu Interreg Europa. Celem programu jest wzmacnianie efektywności polityki spójności poprzez zachęcanie do wymiany doświadczeń między podmiotami regionalnymi w zakresie celów tematycznych (władze i instytucje publiczne, podmioty prawa publicznego, podmioty prywatne o charakterze non-profit).

Instytucje z różnych części Europy mogą współpracować (w formie warsztatów, wymiany personelu, wizyt studyjnych) nad wybraną dziedziną polityki regionalnej (np. zarządzaniem klastrami, tworzeniem warunków dla rozwoju innowacyjności, wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego dla rozwoju ekonomicznego). Rezultatem przedsięwzięcia może być opracowanie koncepcji nowego projektu do sfinansowania ze środków programów regionalnych lub krajowych oraz zmiany w systemie zarządzania nimi w regionie.

Tematyka programu obejmuje: badania i innowacje, konkurencyjność MŚP, wspieranie gospodarki niskoemisyjnej, ochronę środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami.

Aplikantów obowiązują wyłącznie dokumenty w języku angielskim, opublikowane przez Wspólny Sekretariat Interreg Europa na oficjalnej stronie programu, w tzw. application pack.

Z myślą o trzecim naborze Wspólny Sekretariat przygotował szereg pomocnych narzędzi. W trakcie naboru można uczestniczyć, po uprzedniej rejestracji (linki poniżej), w wirtualnych godzinach pytań i odpowiedzi:

Ponadto można korzystać z:

- Project idea self-assessment - kwestionariusz umożliwiający szybką samoocenę projektu - czy mój pomysł pasuje do programu Interreg Europa?

- Project idea feedback - dla bardziej zaawansowanych koncepcji, po rejestracji w społeczności Interreg Europa i wypełnieniu formularza konsultacje z ekspertami ze Wspólnego Sekretariatu

- Wskazówek Wspólnego Sekretariatu dotyczących przygotowania projektu

- możliwości poszukiwania partnerów i zamieszczanie własnych pomysłów na stronie programu

- oraz uczestniczyć w Międzynarodowym forum współpracy i poszukiwania partnerów (Malta 22-23 marca 2017)

W Polsce informacji na temat programu udziela Ministerstwo Rozwoju - ulokowany w Departamencie Współpracy Terytorialnej Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa (osoba do kontaktu: Anna Stol, tel. 32 253 90 08, e-mail: ).

Informacje o trzecim naborze w języku polskim można znaleźć na stronie Ministerstwa Rozwoju.

Prezentacje ze spotkania na temat zasad 3. naboru, które odbyło się 7 lutego 2017 roku w Warszawie są dostępne tutaj. Na tej stronie są dostępne również opisy wybranych projektów z polskim udziałem, informacje na temat polskich instytucji uczestniczących w projektach, wzory umów o dofinansowanie i partnerskiej itp.


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Data wydarzenia: od 2017-03-01 do 2017-06-30
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • energia, energetyka
  • gospodarka
  • integracja europejska
  • ochrona przyrody
  • współpraca międzynarodowa
  • zrównoważony rozwój