Przejdź do treści głównej

MKiDN: Kolejne konkursy o dofinansowanie projektów w POIiŚ 2014-2020

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-03-03, 14:07
archiwalne
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Fot. Tomasz Kaczor, ngo.pl
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Instytucja Pośrednicząca 1 marca 2017 r. ogłosiło dwa nabory wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie projektów (dla regionów słabiej rozwiniętych oraz dla województwa mazowieckiego) w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Nabory trwają od 3 kwietnia 2017 r. do 4 maja 2017 r.

Pula środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do rozdysponowania dla regionów słabiej rozwiniętych wynosi 500 mln zł, a dla województwa mazowieckiego - 95 mln zł.

Konkurs dla regionów słabiej rozwiniętych

Alokacja na konkurs wyniesie 500 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Rodzaje potencjalnych beneficjentów i typy projektów możliwych do dofinansowania w ramach konkursu będą analogiczne jak te obowiązujące w ramach konkursu ogłoszonego w 2016 r.

Konkurs dla regionu lepiej rozwiniętego (woj. mazowieckiego)

Alokacja na konkurs to ok. 108 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (tj. cała pozostała do wykorzystania alokacja, co oznacza, że konkurs ten może być ostatnim dla woj. mazowieckiego w tej perspektywie finansowej).

Ważne: zmianie ulegnie zakres wsparcia w ramach konkursu dla województwa mazowieckiego. Katalog potencjalnych beneficjentów pozostanie niezmienny, ale jedynym kryterium demarkacji będzie minimalna wartość projektu powyżej 2 mln euro kosztów całkowitych. Oznacza to, że następujący potencjalni beneficjenci:

 • jednostki samorządu terytorialnego oraz samorządowe instytucje kultury;
 • organizacje pozarządowe;
 • kościoły i związki wyznaniowe (tylko w zakresie ruchomych i nieruchomych obiektów zabytkowych);
 • podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

będą mogli ubiegać się o dofinansowanie we wskazanych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych POIiŚ 2014-2020 typach projektów, jedynie pod warunkiem, że wartość całkowita projektu będzie większa niż 2 mln euro kosztów całkowitych.

Zmiana ta powoduje, iż ww. potencjalni beneficjenci będą mogli ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu niezależnie od tego, czy ich projekty:

 1. dotyczą obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii lub zlokalizowanych na obszarach objętych wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub położonych na obszarach uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii.

b. mieszczą się w zakresie niżej wymienionych obszarów tematycznych:

 • projektów dotyczących ruchomych i nieruchomych zabytków drewnianych;
 • projektów dotyczących rozwoju czytelnictwa w miastach wojewódzkich;
 • projektów dotyczących rozwoju sztuki współczesnej i/lub nowoczesnej w miastach wojewódzkich ;
 • projektów dotyczących ruchomych i nieruchomych zabytków techniki;

c. wynikają z Kontraktów Terytorialnych.

Szczegółowe informacje, w tym pełne ogłoszenia o naborze, regulaminy oraz wykaz wymaganych załączników są zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.poiis.mkidn.gov.pl.


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Data wydarzenia: od 2017-04-03 do 2017-05-04
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 1

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • czytelnictwo
 • edukacja kulturalna
 • kultura
 • ochrona zabytków
 • sztuka