Przejdź do treści głównej

Gorzów Wlkp. Konkurs dotacyjny: Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-03-01, 13:44
archiwalne
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rewitalizacji. Rodzaj zadania: Budowanie włączenia społecznego w obszarze rewitalizacji dzięki uczestnictwu w kulturze lub aktywności sportowej. Oferty należy składać do 21 marca 2017 r.

Zadania, których dotyczy konkurs:

1. KULTURA BEZ BARIER
    
Przedsięwzięcia animacyjno – artystyczne, realizowane na obszarze rewitalizacji,  skierowane do osób z ograniczonym dostępem do kultury z różnych przyczyn, np. wykluczenie społeczne, wiekowe, ekonomiczne. Wydarzenia skłaniające uczestników do wchodzenia w interakcje społeczne i umacniające w uczestnikach – amatorach wiarę we własne siły.

2. ANIMATOR SPORTU I REKREACJI DZIECI I MŁODZIEŻY
    
Regularne zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży, realizowane na obszarze rewitalizacji, uwzględniające powszechną dostępność, przełamywanie barier w dostępie do sportu z powodów ekonomicznych i/lub ograniczonej sprawności fizycznej.

3. AKTYWNA RODZINA
    
Jednorazowe lub cykliczne przedsięwzięcia sportowe, realizowane na obszarze rewitalizacji, kierowane do gorzowskich rodzin uwzględniające powszechną dostępność, przełamywanie barier w dostępie do sportu z powodów ekonomicznych lub wiekowych.

Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp., w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Otwarty konkurs ofert z zakresu rewitalizacji” oraz numerem zadania (zgodnie z pkt. I, np. zadanie nr 1) – osobiście lub drogą pocztową w terminie do 21.03.2017 do godz. 17.00 (decyduje data wpływu).

Druk oferty realizacji zadania można pobrać ze strony internetowej www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/ - zakładka „Organizacje pozarządowe”/ „Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert”.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.
Data wydarzenia: od 2017-03-01 do 2017-03-21
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • animacja
  • dzieci
  • edukacja kulturalna
  • kultura
  • młodzież
  • rewitalizacja
  • rodziny
  • sport, wypoczynek
  • sztuka