Przejdź do treści głównej

Konkurs grantowy w ramach projektu Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych

autor(ka): Organizatorzy
2017-02-28, 17:29
archiwalne
I tura konkursu na innowacje społeczne, w ramach której odbędzie się nabór wniosków o powierzenie grantu. W ramach niniejszego naboru wnioski przyjmowane będą w terminie od 27 marca 2017 r. do 7 kwietnia 2017 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, w związku z realizacją projektu „Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ogłasza: I turę konkursu na innowacje społeczne, w ramach której odbędzie się nabór wniosków o powierzenie grantu. Wychodząc naprzeciw potrzebom w zakresie poszukiwania nowych, bardziej skutecznych metod wsparcia osób zależnych i ich opiekunów, poszukujemy 40-tu innowacyjnych rozwiązań w obszarze usług opiekuńczych. Innowatorami mogą zostać osoby prawne, jednostki organizacyjne, jednostki sektora finansów publicznych, ale też osoby fizyczne mieszkające na terenie województwa małopolskiego. Zgłaszane rozwiązania muszą być skierowane do osób niesamodzielnych i ich opiekunów, czyli osób niepełnosprawnych intelektualnie, osób niepełnoprawnych wymagających usług opiekuńczo-asystenckich, wsparcia asystenckiego przy uczestniczeniu w życiu społecznym i obywatelskim oraz osób starszych wymagających zapewnienia opieki w miejscu ich zamieszkania.

Podmioty, które przedstawią pomysł, będą ubiegać się o grant finansowy na przetestowanie innowacyjnego rozwiązania. Testowanie, czyli działania na rzecz bezpośrednich odbiorców pomysłu innowacyjnego nie może być realizowane dłużej niż 6 miesięcy, a maksymalna kwota o którą można ubiegać się w ramach grantu to 100 000 zł.

NABÓR

W ramach niniejszego naboru wnioski przyjmowane będą w terminie od dnia 27.03.2017 r. do dnia 07.04.2017 r. (decyduje data wpływu wniosku mailem do ROPS w Krakowie). Planowany termin rozstrzygnięcia Konkursu: maj 2017 r. Osoby i podmioty zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o przysłanie wniosku o powierzenie grantu w formie elektronicznej na adres:

SPOTKANIA PRZYGOTOWAWCZE

W związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków zespół Małopolskiego Inkubatora Innowacji Społecznych zaprasza potencjalnych grantobiorców na indywidualne spotkania przygotowujące do złożenia dokumentacji naborowej. Warunkiem umówienia się na spotkanie przygotowawcze jest przesłanie zarysu pomysłu w formie fiszki (do pobrania na stronie www.rops.krakow.pl).

INFORMACJA O PROJEKCIE

Szczegółowe informacje dotyczące zarówno projektu Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych, jak i trybu aplikowania o środki w ramach konkursu grantowego można uzyskać w biurze projektu.

Biuro projektu:

Piastowska 32, pokój nr 2 (parter), 30-070 Kraków,

e-mail: ,

tel. 12 422 06 36 wew. 34, 33, 27.

Wszelkie informacje o projekcie oraz dokumentacja naboru dostępne są na stronie internetowej: www.rops.krakow.pl w zakładce „Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych”.


Źródło: inf. nadesłana
Data wydarzenia: od 2017-02-28 do 2017-03-27
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • innowacje
  • polityka społeczna