Przejdź do treści głównej

Trwa drugi nabór wniosków w konkursie grantowym TransferHUB

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-02-22, 13:23
archiwalne
Źródło: freeimages.com. Aut.: Raja R
Jeszcze do 28 lutego 2017 można złożyć wniosek w konkursie grantowym TransferHUB. To pierwszy z dwóch etapów naboru. Dla wnioskujących szansa na szkicowe przedstawienie we wniosku swoich pomysłów i pokazanie atutów, którymi dysponują, a które pomogą w realizacji planowanych przedsięwzięć. Dla zespołu TransferHUB jest to z kolei okazja na wstępne poznanie wnioskujących.

Ogólnopolski Inkubator Innowacji Społecznych TransferHUB to miejsce pracy (HUB) nad oddolnymi, łączącymi różnorodne światy i doświadczenia pomysłami dotyczącymi wyzwań i barier w przechodzeniu (Transfer) osób młodych z edukacji do zatrudnienia.

TransferHUB to możliwość dla ciebie, żeby sprawdzić siebie i swój pomysł przy wsparciu doradców, tutorów, ekspertów, praktyków, odbiorców i z równie ważnym wsparciem finansowym – w sumie dającymi ci swobodę działania.

Jeżeli więc patrzysz z bliska na problemy i wyzwania (społeczne!) w dobrym wiązaniu edukacji z nabywaniem kwalifikacji przez osoby młode oraz ze znajdowaniem przez nie swojego miejsca na zmieniającym się rynku pracy… I masz pomysł, a czasem po prostu intuicję, gdzie przyłożyć dźwignię, żeby uzyskać zmianę...

Oprócz złożenia wniosku on-line konieczne jest przesłanie skanów wymienionych poniżej dokumentów na adres: oraz przesłanie ich wersji papierowej pocztą do 28 lutego 2017r. (liczy się data stempla) na adres: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Pl. Konstytucji 5/14, 00-657 Warszawa:

- podpisanego oświadczenia,

- kserokopii dokumentu poświadczającego podmiotowość (np. ksero dowodu osobistego, KRS, inne),

- minimum jednego listu rekomendacyjnego, o którym mowa w "Kryteriach naboru" s. 3: kryterium Wiarygodność.

W razie pytań, napisz do nas: lub zadzwoń: 22 622 16 87.

Konkurs ten jest częścią projektu „TransferHUB – generowanie, wsparcie grantowe i inkubacja innowacji społecznych. Przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej”, realizowanego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, PwC Sp. z o.o. oraz Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej inkubatora: Konkurs


Źródło: TransferHUB
Data wydarzenia: od 2017-02-22 do 2017-02-28
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • edukacja
  • ekonomia, rynek pracy
  • innowacje
  • kształcenie ustawiczne
  • młodzież
  • rozwój zawodowy