Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: Realizacja zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-02-20, 18:06
archiwalne
Wojewoda Opolski ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2017 roku. Oferty należy składać do 12 marca 2017 r.

Rodzaj zdania

Zadanie z obszaru: ratownictwo wodne na terenie województwa opolskiego w 2017 r., w tym:

1) utrzymanie gotowości ratowniczej na obszarach wodnych województwa opolskiego;

2) prowadzenie działań ratowniczych na obszarach wodnych województwa opolskiego;

3) organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych oraz psów ratowniczych i ich przewodników będących członkami podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego na terenie województwa opolskiego;

4) utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego;

5) prowadzenie dokumentacji wypadków.

Termin składania ofert upływa w 22 dniu od dnia ukazania się ogłoszenia otwartego konkursu ofert (decyduje data wpływu oferty do siedziby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu).

Oferty można składać:

- osobiście pod adresem:

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – pok. 301 (sekretariat), Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole w godzinach 7.30 – 15.15.

- korespondencyjnie na adres:

Opolski Urząd Wojewódzki, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole,

z dopiskiem na kopercie: Konkurs ofert 2017 – Ratownictwo wodne

Oferta złożona po upływie wskazanego terminu nie będzie objęta dalszą procedurą konkursową i podlega odrzuceniu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Opolski Urząd Wojewódzki
Data wydarzenia: od 2017-02-20 do 2017-03-12
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • bezpieczeństwo
  • ratownictwo