Przejdź do treści głównej

Wyniki konkursu FIO 2017 w Priorytecie 2

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-02-17, 12:39
archiwalne
logo FIO
Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego przekazuje listę projektów zweryfikowanych formalnie i ocenionych merytorycznie wraz z informacją o uzyskaniu dofinansowania w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2017 r. (Priorytet 2).

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się przedstawiciele Instytucji Zarządzającej w celu przekazania informacji o przyznanej dotacji oraz z prośbą o ewentualne zweryfikowanie harmonogramów i kosztorysów.

W przypadku projektów przeznaczonych do dofinansowania, niezależnie od daty zawarcia umowy, ponoszone wydatki będą kwalifikowane od 1 lutego 2017 r. (o ile harmonogram zakładał rozpoczęcie projektu od tego terminu).

Uwaga!

Umowa nie zostanie podpisana z Oferentem jeżeli:

 • Oferent nie złożył sprawozdania z realizacji zadania publicznego za lata poprzednie lub sprawozdanie to nie zostało zaakceptowane przez zleceniodawcę,
 • została wydana ostateczna decyzja administracyjna w sprawie zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości i nie została uregulowana stwierdzona w tej decyzji zaległość podatkowa,
 • zostało wydane prawomocne orzeczenie sądu administracyjnego utrzymujące zaskarżoną decyzję administracyjną,
 • toczy się postępowanie egzekucyjne przeciwko Oferentowi, co mogłoby spowodować zajęcie dotacji na poczet zobowiązań Oferenta,
 • nie zostanie dostarczona umowa między Oferentami,
 • Oferent zarejestrowany w KRS, zakłada realizację projektu przez oddział terenowy, którego istnienie nie jest potwierdzone przez odpowiedni wpis w KRS,
 • oświadczenie złożone razem z ofertą (np. dotyczące spełnienia kryteriów strategicznych okaże się niezgodne ze stanem faktycznym),
 • Oferent nie dostarczy do IZ załączników o których mowa Regulaminie konkursu FIO 2017.

Jeżeli toczy się postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu dotacji wydatkowanej w nadmiernej wysokości, niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranej nienależnie umowa może nie zostać podpisana z Oferentem.

Weryfikacja będzie miała miejsce przed podpisaniem umów o dofinansowanie realizacji zadania publicznego.

Oferent w ciągu 2 miesięcy od rozstrzygnięcia konkursu zobowiązany jest do przesłania do IZ umowy lub pisemnej informacji o rezygnacji z realizacji zadania pod rygorem niepodpisania umowy oraz dyskwalifikacji (przypisania statusu podmiotu nieuprawnionego) w konkursie FIO 2017.

***

POBIERZ:

Wyniki konkursu FIO 2017 – Priorytet 2 pdf

Wyniki konkursu FIO 2017 – Priorytet 2 xls


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego
Data wydarzenia: od 2017-02-17 do 2017-03-31
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

 • Ocena wniosków? ~zoja 18.02.2017, 02:51 Od 3 lat składamy wnioski , eliminując wszelkie uwagi expertów przy ocenie.Niestety im bardziej robimy to skrupulatnie tym gorzej to wypada , nie otrzymujemy dofinansowania-syzyfowa praca..Mamy pecha ,bo nasz wniosek nie wpada do "dobrej ręki" expertów .A może by tak na przyszłość zadbać , byśmy otrzymali twarde wytyczne , twarde reguły ,których trzeba się trzymać by oceniający nie mogli interpretować napisanego wniosku w przeróżny sposób lecz jednoznacznie. Nie marnowało by się pracy tak ogromnej ilości beneficjentów składających wnioski do FIO.Tak na marginesie ( chciałam skorzystać pisząc wniosek do FIO ze wskazówek Pani która poprzez internet ogłosiła pomoc w napisaniu wniosku do FIO 2017 , prosiłam by mój napisany wniosek przeglądnęła i podpowiedziała mi uwagi ( wyceniła tą pomoc na kwotę 5 000 zł), pytam skąd my jako Stowarzyszenie działające na rzecz osób niepełnosprawnych mogliśmy zebrać taką kwotę?- a może nasz wniosek dostał się w jej ręce do oceny? - klapa !!!. Niepełnosprawni i Seniorzy mogą tylko marzyć byśmy mogli im pomóc !!! ODPOWIEDZ
 • Niestety klapa. ~zoja 17.02.2017, 06:27 Od trzech lat składamy wnioski .Staramy się dopracowywać każdy nowy wniosek zgodnie z z zaleceniami expertów- syzyfowa praca. Nie mamy szczęścia by nasz wniosek wpadł w "dobre ręce" i uzyskał ocenę na dofinansowanie.Spalone marzenia grupy osób niepełnosprawnych !!! ODPOWIEDZ

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • konkursy interdyscyplinarne