Przejdź do treści głównej

Łódź. Konkurs dotacyjny: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-02-16, 13:39
archiwalne
Prezydent Miasta Łodzi ogłosiła otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017. Oferty należy składać do 2 marca 2017 r.

Zadania, wysokość środków publicznych na ich realizację oraz termin realizacji:

 1. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Trener osiedlowy, realizacja w terminie kwiecień - październik 2017 r.
 2. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Lubię sport – ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych łodzian, realizacja w terminie marzec - październik 2017 r.
 3. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Łódź Sportowa – organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, realizacja w terminie marzec - grudzień 2017 r.
 4. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej, realizacja w terminie marzec - listopad 2017 r.
 5. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie – udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów, realizacja w terminie marzec - grudzień 2017 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania Nr 1 – do 300.000 zł
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania Nr 2 – do 390.000 zł
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania Nr 3 – do 234.530 zł
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania Nr 4 – do 66.000 zł
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania Nr 5 – do 450.000 zł

Oferty do konkursu ofert należy składać w postaci papierowej w Wydziale Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. ks. Skorupki 21, (III piętro pok. nr 3), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Termin składania ofert upływa 2 marca 2017 r.

Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone albo wpłyną po ww. terminie (w przypadku przesłania oferty drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Wydziału Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

 


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Miasta Łodzi
Data wydarzenia: od 2017-02-16 do 2017-03-02
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • dzieci
 • młodzież
 • polityka społeczna
 • problemy społeczne, uzależnienia, profilaktyka
 • rekreacja
 • sport