Przejdź do treści głównej

Toruń. Konkurs dotacyjny: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz na rzecz ochrony zdrowia psychicznego

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-02-13, 16:30
archiwalne
Prezydent Miasta Torunia ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2017 w zakresie: 1. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 2. Działania na rzecz ochrony zdrowia psychicznego. Oferty należy składać do 3 marca 2017 r.

I. Formy realizacji zadań:

1. Zadanie: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

1) Projekty diagnostyczno – profilaktyczno - rehabilitacyjne i terapeutyczne;

2) Projekty mające na celu aktywizację i integrację społeczną osób niepełnosprawnych;

3) Projekty dotyczące wsparcia otoczenia osób niepełnosprawnych.

2. Zadanie: Ochrona zdrowia psychicznego.

Kampania szkoleniowo - informacyjna nt. depresji adresowana do młodzieży, pedagogów szkolnych, nauczycieli, rodziców, opiekunów.

Oferty należy składać

w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia, ul. Fałata 39, 87-100 Toruń, w zamkniętych opieczętowanych kopertach opatrzonych napisem „Konkurs - działania na rzecz osób niepełnosprawnych” osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Torunia) w terminie: do 3 marca 2017 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Miasta Torunia
Data wydarzenia: od 2017-02-13 do 2017-03-03
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dzieci
  • edukacja
  • integracja społeczna
  • młodzież
  • ochrona zdrowia
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • polityka społeczna
  • rodziny