Przejdź do treści głównej

Konstancin-Jeziorna. Otwarty konkurs ofert: Integracja społeczna

autor(ka): Patryk Siepsiak
2017-02-10, 10:40
archiwalne
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ogłosił otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu integracji społecznej. Organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty na złożenie oferty mają czas do 2 marca 2017 r.

Dla kogo i na co?

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i ma formę wsparcia realizacji poniższych zadań:

 • Organizacja dla mieszkańców gm. Konstancin-Jeziorna bezpłatnego kursu samoobrony.
 • Organizacja spotkań, przedsięwzięć integrujących i aktywizujących mieszkańców gm. Konstancin-Jeziorna ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym niepełnosprawnych i seniorów.
 • Organizacja dla młodzieży szkolnej z gm. Konstancin-Jeziorna warsztatów, spotkań, prelekcji i innych przedsięwzięć promujących idę wolontariatu.
 • Organizacja w Konstancinie-Jeziornie wydarzenia promującego działalność organizacji pozarządowych działających na terenie gm. Konstancin-Jeziorna.

Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie powyższych przedsięwzięć to łącznie 20 tys. zł.

Termin składania ofert

Stowarzyszenia i inne podmioty uprawnione do udziału w konkursie na złożenie oferty mają czas do 2 marca 2017 r., do godz. 14.00. Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. obowiązują nowe wzory ofert realizacji zadań publicznych.

Więcej informacji

Szczegóły w załączonym poniżej ogłoszeniu o konkursie oraz na stronie internetowej: www.konstancinjeziorna.pl. Więcej informacji można uzyskać w Biurze Komunikacji Społecznej UMiG przy ul. Warszawskiej 23 (nr tel. 22 201 19 73).


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
Data wydarzenia: od 2017-02-10 do 2017-03-02
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • aktywność lokalna
 • dzieci
 • edukacja obywatelska
 • integracja społeczna
 • młodzież
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • polityka społeczna
 • seniorzy
 • wolontariat