Przejdź do treści głównej

Konkurs VP/2017/007 w ramach Programu UE na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych

archiwalne
29 marca 2017 roku upływa termin składania ofert do konkursu w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI). Tematem przewodnim konkursu VP/2017/007 jest wsparcie długoterminowej ponadnarodowej mobilności uczniów zawodowych i przygotowanie pilotażowego projektu umożliwiającego mobilność uczniów zawodowych pomiędzy krajami.

Projekt powinien być kompleksowy począwszy od diagnozy potrzeb oraz barier mobilności uczniów zawodowych aż do organizacji staży (podróż, zakwaterowanie, kurs językowy kraju przyjmującego, integracja społeczna w kraju przyjmującym ucznia, organizacja staży dla uczniów zawodowych w firmach kraju przyjmującego). Uczniowie zawodowi w momencie wyjazdu muszą mieć skończone 17 lat.

Oferty muszą być składane przez konsorcjum składające się z minimum dwóch podmiotów z dwóch różnych państw UE.

Dofinansowanie (granty) z Komisji Europejskiej mogą wahać się w kwocie minimum 300 tys. EUR i maksimum 500 tys. EUR. 15% kosztów całkowitych musi być zapewnione przez aplikantów z konsorcjum.

Wszystkie szczegóły dot. ogłoszenia konkursowego w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI) można znaleźć na stronie Programu: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=504&furtherCalls=yes


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Data wydarzenia: od 2017-01-31 do 2017-03-29
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • ekonomia, rynek pracy
  • innowacje
  • rozwój zawodowy
  • współpraca międzynarodowa