Przejdź do treści głównej

Granty na innowacje społeczne - aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami

autor(ka): Agnieszka Deja
2017-04-10, 09:04
archiwalne
Źródło: freeimages.com. Aut.: Raja R
Fundacja „Merkury” wraz ze Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych WRZOS zapraszają do zgłaszania pomysłów na działania innowacyjne wspierające osoby niepełnosprawne w procesie aktywizacji zawodowej. Ostatni nabór pomysłów dotyczących innowacji społecznych w tym zakresie trwa do 28 kwietnia 2017 r.

KTO MOŻE APLIKOWAĆ?

O grant mogą ubiegać się osoby, podmioty i instytucje, które mają pomysł na innowacyjne narzędzie, metodę, rozwiązanie zwiększające aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych wywodzące się z kręgu odbiorców innowacji (osób z niepełnosprawnościami lub organizacji/ podmiotów działających na ich rzecz) lub użytkowników (osób, podmiotów, instytucji, które będą stosować innowacyjne narzędzie), tj.:

• osoby fizyczne, w tym osoby prowadzące własną działalność gospodarczą

• osoby prawne (publiczne i prywatne, w tym organizacje pozarządowe)

• jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

UWAGA: Karty zgłoszenia innowacji należy przesyłać w wersji elektronicznej (skan) na adres do dnia 28.04.2017 r.

Karty zgłoszenia muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania. Przed złożeniem karty zgłoszenia innowacji należy skonsultować pomysł z właściwym regionalnie animatorem. Konsultacja musi być przeprowadzona osobiście lub mailowo. Karty zgłoszenia innowacji, które zostaną złożone bez konsultacji z animatorem zostaną odrzucone.

OFERUJEMY:

wsparcie animatorów w zakresie wypracowania pomysłu innowacyjnego (UWAGA: rozpatrywane będą jedynie Katy zgłoszenia, które konsultowano z animatorami)

• wsparcie ekspertów w zakresie oceny pomysłu pod kątem innowacyjności i zgodności z prawem

• wsparcie finansowe w postaci dwóch typów grantów

• poziom finansowania - 100%

• wsparcie opiekunów innowacji i ekspertów zewnętrznych według potrzeb w zakresie wdrażania procesu testowania.

Harmonogram naboru przedstawia się następująco:

28.04.2017 termin składania kart zgłoszenia innowacji

04.05 - 11.05.2017 etap preselekcji

12.05.2017 ogłoszenie wyników preselekcji i zaproszenie do składania Specyfikacji Innowacji

29.05.2017 składanie Specyfikacji Innowacji

30.05 - 15.06.2017 praca Komisji Oceny

16.06.2017 ogłoszenie wyników naboru

19.06 - 30.06.2017 negocjowanie budżetów, przygotowywanie umów, opracowywanie harmonogramów rzeczowo-finansowych, przekazywanie środków finansowych

01.07 - 30.12.2017 proces testowania

Aktualne dokumenty aplikacyjne, jak i „Procedury dotyczące realizacji projektu grantowego” można pobrać tutaj: http://www.sw820410-3.hb.pl/dokumenty-do-pobrania/32

Zainteresowane osoby i podmioty prosimy o kontakt z animatorkami innowacji w celu konsultacji Karty zgłoszenia Innowacji:

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych:

- Punkt Inkubacji Innowacji - Warszawa

ul. Oleandrów 6, domofon 66, 00-629 Warszawa, tel. 22 826 52 46, e-mail: ;

- Punkt Inkubacji Innowacji - Olsztyn

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko - Mazurskiego FOSa ul. M. Kotańskiego 1; 10-167 Olsztyn tel. 531 022 712, e-mail:


LOGO

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS)
Data wydarzenia: od 2017-04-18 do 2017-04-28
Organizator:

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS)

Adres:

Oleandrów 6, 00-629 Warszawa, woj. mazowieckie

Tel.:

22 826 52 46

E-mail:

wrzos@wrzos.org.pl

Www:

http://www.wrzos.org.pl 

Organizator:

Fundacja "Merkury"

Adres:

Beethovena 10, 58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie

Tel.:

74 666 22 00, 74 666 22 22

Faks:

74 666 22 01

E-mail:

granty@merkury.org.pl

Www:

http://www.merkury.org.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 5 2

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywizacja zawodowa
  • ekonomia, rynek pracy
  • innowacje
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • rozwój zawodowy