Przejdź do treści głównej

Euro dla miast: dofinansowanie innowacyjnych projektów miejskich

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2016-12-18, 21:42
archiwalne
Komisja Europejska ogłosiła rozpoczęcie projektu, w ramach którego miasta europejskie mogą starać się o dofinansowanie innowacyjnych projektów miejskich w trzech kategoriach: integracja migrantów, mobilność w mieście oraz gospodarka o obiegu zamkniętym. Całkowity budżet, który przeznaczyła UE na wsparcie innowacji urbanistycznych to 50 mln euro. Wnioski o dotacje można składać od 16 grudnia 2016 r.

W Wiedniu ustanowiono punkt kompleksowej obsługi w ramach infrastruktury publicznej, aby ułatwić migrantom integrację w mieście. W Madrycie otwarto cztery ośrodki w dzielnicach o wysokim bezrobociu, aby stworzyć miejsca pracy w sektorach energii, mobilności, recyklingu i spożywczym przy jednoczesnym propagowaniu gospodarki solidarnej.

To dwa z osiemnastu projektów, które wyłoniono w ramach pierwszego zaproszenia dotyczącego innowacyjnych działań miejskich ogłoszonego w zeszłym roku. Dziś Komisja ogłasza drugie zaproszenie, aby wyróżnić najbardziej innowacyjne projekty zaproponowane przez same miasta.

Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu stwierdziła: Dzięki tej inicjatywie zapewnimy miastom środki, aby mogły one przełożyć swoje pomysły na konkretne praktyki, które następnie będą wykorzystywane na poziomie UE. Wiemy, że to same miasta zaproponują rozwiązania najbardziej palących problemów, między innymi bezrobocia, wykluczenia społecznego i zmiany klimatu. Nasz program ma wzmacniać ośrodki miejskie i umożliwić im wyrażenie swojej opinii.

W ramach nowego zaproszenia o budżecie 50 mln euro pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wyłonione zostaną najbardziej innowacyjne projekty w trzech kategoriach, zgodnie z priorytetami programu UE dla miast, tj.: integracja migrantów, mobilność w mieście oraz gospodarka o obiegu zamkniętym.

Zaproszenie będzie otwarte od 16 grudnia 2016 r. do 14 kwietnia 2017 r.

Ogłoszenie o naborze

Kontekst

W pakcie amsterdamskim (z 30 maja 2016 r.) oraz konkluzjach Rady (z 24 czerwca 2016 r.) ustanowiono program UE dla miast i określono jego podstawowe zasady.

Kluczowym elementem programu jest 12 partnerstw, dzięki którym miasta, państwa członkowskie, instytucje UE, organizacje pozarządowe i partnerzy biznesowi mogą współpracować na równych zasadach, aby zwiększyć jakość życia w miastach. Rozpoczęto już cztery pilotażowe partnerstwa dotyczące takich kwestii jak włączenie społeczne migrantów, jakość powietrza, mieszkania oraz ubóstwo w miastach.

Zgodnie z priorytetami tematycznymi programu dla miast inicjatywa na rzecz działań innowacyjnych w miastach zapewnia miastom w Unii środki na sfinansowanie innowacyjnych projektów, które pochodzą z EFRR i które w latach 2014–2020 łącznie wyniosą 372 mln euro. W ramach pierwszego zaproszenia wybrano 18 spośród 378 zgłoszonych projektów.

Więcej informacji

Pojedynczy punkt informacyjny na temat polityki miejskiej

Innowacyjne działania miejskie

Twitter: @EU_Regional, @CorinaCretuEU @UIA_Initiative


Informacja pochodzi ze stron internetowych instytucji europejskich.

Źródło: Serwis prasowy Komisji Europejskiej
Data wydarzenia: od 2016-12-18 do 2017-04-14
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 2 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • gospodarka
  • komunikacja, transport
  • miasto
  • obcokrajowcy, migranci