Przejdź do treści głównej

LEADER dla NGO w Krainie Łęgów Odrzańskich

autor(ka): Katarzyna Żerdzińska
2016-12-16, 09:29
archiwalne
Mieszkasz na terenie Krainy Łęgów Odrzańskich? Działasz w organizacji pozarządowej? Chcesz pozyskać dotację w obszarze kapitału społecznego lub dziedzictwa lokalnego? Przyjdź koniecznie do Nas i sprawdź co możesz zrobić!

Stowarzyszenie LGD Kraina Łęgów Odrzańskich w ramach Leadera, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, zaplanowało kilka działań, w których wnioskodawcą mogą być organizacje pozarządowe. Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Łęgów Odrzańskich obejmuje 12 gmin partnerskich: Brzeg Dolny, Głogów [gm. wiejska], Jemielno, Malczyce, Miękinia, Pęcław, Prochowice, Rudna, Ścinawa, Środa Śląska, Wińsko i Wołów.

Finansowane będą projekty społeczne i infrastrukturalne z zakresu:

 • Wzmocnienie kapitału społecznego
 • Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych
 • Zachowanie dziedzictwa lokalnego
 • Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Forma i rodzaj wsparcia:

1) Operacje konkursowe

 • Projekty o wartości minimalnej 50 tys. zł
 • Forma refundacji
 • Wyprzedzające finansowanie 36,37%
 • Dofinasowanie do 95%

2) Granty

 • Od 5 do 50 tys. zł
 • Dotacja (częściowa)
 • Dofinasowanie do 100 %
 • Planowana średnia dotacja w wysokości 20 tys. zł

Potencjalni wnioskodawcy:

 • Osoby fizyczne (pełnoletni obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mający miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR)
 • Osoby prawne, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR
 • Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR

Więcej informacji:

Zapraszamy na Naszą stronę internetową www.lgdodra.pl oraz na doradztwo wyjazdowe w gminach należących do LGD lub w biurze LGD w Prochowicach.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”

Plac Kopernika 6, 59-230 Prochowice

Tel. 76 858 45 45

,

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Artykuł opracowany przez LGD Kraina Łęgów Odrzańskich, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


LOGO

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Stowarzyszenie LGD Kraina Łęgów Odrzańskich
Data wydarzenia: od 2016-12-16 do 2017-01-31
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • aktywność lokalna
 • przedsiębiorczość
 • rozwój lokalny
 • rozwój regionalny
 • tradycja
 • turystyka, podróże
 • wieś