Przejdź do treści głównej

Harmonogramy naborów wniosków w programach operacyjnych

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2016-11-30, 21:37
archiwalne
Ministerstwo Rozwoju opublikowało harmonogramy naborów wniosków w programach operacyjnych na 2017 rok: w Programie Wiedza Edukacja Rozwój, Programie Inteligentny Rozwój i Programie Infrastruktura i Środowisko. Obowiązują od 30 listopada 2016 r.

PO WER:

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w Programie Wiedza Edukacja Rozwój na 2017 r.
Dokument zawiera harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój na 2017 rok.
 

PO IiŚ:

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w Programie Infrastruktura i Środowisko na 2017 r.
Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Infrastruktura i Środowisko ma 2017 rok.


PO IR:

Harmonogram konkursów w Programie Inteligentny Rozwój na 2017 r.
Łącznie planowane jest uruchomienie co najmniej 27 konkursów w ramach 14 instrumentów PO IR. Kwota przeznaczona na te konkursy wyniesie ponad 7,7 mld zł. Ponadto w 2017 r. będą kontynuowane konkursy rozpoczęte w 2016 r. - dotyczy to wybranych działań II i III osi POIR.

I oś Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

W ramach I osi priorytetowej planowanych do ogłoszenia jest łącznie 13 konkursów na kwotę 3,8 mld zł.

  • Konkursy zostaną uruchomione w poddziałaniu 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – organizowane będą oddzielne konkursy dla MŚP i dla dużych przedsiębiorstw.
  • Ponadto zostaną zrealizowane konkursy w ramach 9 programów sektorowych w działaniu 1.2.
  • Nie przewiduje się realizacji konkursów w poddziałaniu 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej oraz 1.3.1 Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept - BRIdge Alfa.

II oś Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

W II osi priorytetowej przeprowadzonych zostanie 5 nowych konkursów na łączną kwotę alokacji 1,1 mld zł. Nabory wniosków o dofinansowanie zostaną uruchomione w każdym z konkursowych instrumentów. Większość planowanych konkursów będzie realizowanych etapowo, wyjątek stanowi nabór dla działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

III oś Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

W III osi priorytetowej programu zaplanowano 5 nowych konkursów na łączną kwotę alokacji 2,15 mld zł. Nabory wniosków o dofinansowanie zostaną przeprowadzone we wszystkich instrumentach realizowanych w trybie konkursowym.

IV oś Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego

W ramach IV osi priorytetowej planowane są 4 nowe konkursy na łączną kwotę wsparcia w wysokości 675 mln zł. Planuje się uruchomienie wszystkich działań konkursowych – aktualnie trwa analiza zasad, na podstawie których realizowany będzie konkurs w ramach działania 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki. Po ustaleniu reguł przeprowadzenia tego konkursu wyznaczony zostanie termin jego ogłoszenia oraz naboru wniosków o dofinansowanie.

Harmonogram dostępny jest w zakładce Jak skorzystać z Programu Inteligentny Rozwój?


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Portal Funduszy Europejskich 2014-2020
Data wydarzenia: od 2016-12-01 do 2016-12-31
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • fundusze strukturalne
  • rozwój regionalny