Przejdź do treści głównej

Konkurs UOKiK: Prowadzenie bezpłatnego poradnictwa i pomocy prawnej w zakresie uprawnień konsumentów

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2016-11-22, 10:00
archiwalne
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, UOKiK. Fot. Tomasz Kaczor, ngo.pl
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłosił otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w latach 2017-2018 w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz zaprasza do składania ofert. Oferty należy składać do 13 grudnia 2016 r.

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie ich powierzenia.

Realizacja zadania pt. Prowadzenie bezpłatnego poradnictwa i pomocy prawnej w zakresie uprawnień konsumentów oraz dochodzenia ich roszczeń, a także sporządzanie pism procesowych na rzecz konsumentów

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 grudnia 2016 roku do godz. 10:00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy Placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie (liczy się data wpływu do kancelarii)

lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
(Kancelaria Ogólna)

(liczy się data wpływu do kancelarii)

Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.


 

 


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydarzenia: od 2016-11-22 do 2016-12-13
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • konsumenci
  • poradnictwo obywatelskie