Przejdź do treści głównej

Konkurs WFOŚiGW „Zielona Klasa 2016”

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2016-09-09, 14:49
archiwalne
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie uruchomił nowy konkurs „Zielona Klasa 2016”. Alokacja środków wynosi 1 mln zł, a o pieniądze mogą ubiegać się organizacje pozarządowe prowadzące działalność edukacyjną na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz koła łowieckie dzierżawiące obwody łowieckie na terenie województwa. Nabór wniosków potrwa do wyczerpania alokacji.

Głównym założeniem konkursu jest wsparcie rozwoju bazy edukacji ekologicznej wraz z aktywizacją współpracy środowisk, które mają codzienny kontakt z naturą, w szczególności organizacji pozarządowych prowadzącym edukację ekologiczną dedykowaną lokalnym społecznościom wiejskim. Dofinansowanie to forma pożyczki do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 100 tys. zł na jeden projekt. Projekt zakłada możliwość umorzenia do 30 proc. wartości udzielonej pożyczki po spełnieniu warunków wynikających z zawartej umowy, w tym osiągnięcia deklarowanych efektów ekologicznych. Pożyczka może być udzielona nawet na okres 10 lat.

Zakres konkursu obejmuje wsparcie budowy, modernizacji, adaptacji, obiektów służących edukacji ekologicznej położonych na obszarach wiejskich. Koszty kwalifikowane obejmują: prace budowlane, instalacyjne, stolarkę drzwiową i okienną, roboty termomodernizacyjne, prace malarskie i wykończeniowe, wykonanie oświetlenia, zakup mebli i wyposażenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych, wykonanie tablic poglądowych, zagospodarowanie terenu.

Pamiętać należy, że nie będą finansowane koszty: związane z funkcjami biurowymi i miejscami sypialnymi w finansowanych obiektach, garaże, magazyny, urządzenia łowieckie, grodzenia, bramy, furtki. Zgodnie z przyjętym regulaminem zgłoszenie do konkursu odbywa się poprzez złożenie standardowego wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu wraz z wymaganymi załącznikami.

Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania

 


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Data wydarzenia: od 2016-09-09 do 2016-10-31
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • edukacja ekologiczna
  • ekologia, środowisko
  • ochrona przyrody