Przejdź do treści głównej

Konkurs MSZ: „Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie 2016”

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2015-12-18, 10:44
archiwalne
Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Fot. Tomasz Kaczor, ngo.pl
Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego: „Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie 2016”. Oferty należy składać do 15 stycznia 2016 r.

Celem zadania publicznego jest:

Wyłonienie najlepszych projektów humanitarnych na realizację zadania publicznego na rzecz osób wewnętrznie przesiedlonych i/lub uchodźców oraz ludności lokalnej w Jordanii, Libanie oraz Autonomicznym Regionie Irackiego Kurdystanu w 2016 r.

Celem zadania publicznego jest w szczególności:

Wyłonienie najlepszych projektów w następujących obszarach tematycznych:

Jordania: Zdrowie i żywienie, edukacja i opieka społeczna;

Liban: Zdrowie i żywienie, schronienie, edukacja i opieka społeczna;

Autonomiczny Region Irackiego Kurdystanu: Zdrowie i żywienie, schronienie, edukacja i opieka społeczna, sektor wody, sanitariatów i higieny.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania publicznego wynosi: 4 000 000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych).

Zasady przyznawania dotacji:

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust.1 pkt 1 lit. a, b, e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), z zastrzeżeniem postanowień regulaminu konkursu.

Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji zadania publicznego, sposób przygotowania i termin składania oferty, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert, termin dokonania wyboru ofert, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników zamieszczono na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.msz.gov.pl/, www.polskapomoc.gov.pl/, w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Przed złożeniem oferty oferenci zobowiązani są do zapoznania się z następującymi dokumentami:

 1. Regulamin konkursu „Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie 2016”
 2. Wytyczne dla oferentów ubiegających się o dofinansowanie w konkursie
 3. Istotne Postanowienia Umowy
 4. Wytyczne użycia znaku graficznego
 5. Oświadczenie o uprawnieniu do reprezentowania oferenta
 6. Wzór oferty
 7. Wzór harmonogramu
 8. Wzór budżetu

Termin i warunki realizacji zadania publicznego:

Zadanie należy zrealizować nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r.

Termin składania ofert:

Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Współpracy Rozwojowej
al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

„Konkurs Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie 2016”

lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, w godzinach 8:15 – 16:15.

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 15.01.2016 r. (decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą podlegały ocenie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MSZ: Konkurs


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Data wydarzenia: od 2015-12-18 do 2016-01-15
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 1 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • działalność międzynarodowa
 • obcokrajowcy, migranci
 • pomoc humanitarna