Przejdź do treści głównej

Powiat piski. Otwarty konkurs ofert 2015

autor(ka): Tomasz Borkowski
2015-05-18, 12:26
archiwalne
Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie zadań powiatu w roku 2015. Oferta powinna być złożona do 15 czerwca 2015 r.

Zadnia i priorytetowe działania powiatu do realizacji w roku 2015:

1. Rozwijanie patriotyzmu lokalnego poprzez podnoszenie świadomości mieszkańców powiatu piskiego w obszarze lokalnej kultury i historii.

2. Ponadgminna działalność służąca rozwojowi i upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacji.

3. Działalność z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Suma środków przeznaczonych na realizację w/w zadań powiatu w roku 2015:

Łącznie 21 000 zł /po 7 000 zł na każde działanie/.

Organizacje kwalifikujące się do składania ofert:

1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami).

2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Terminy i miejsce składania ofert:

1. Oferta powinna być złożona w terminie tj. do 15 czerwca 2015 r.

2. Oferty należy składać w Punkcie Obsługi Klienta  Starostwa Powiatowego w Piszu, Ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej wysyłając je na powyższy adres (liczy się data wpływu).

3. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert - 2015” wraz z danymi teleadresowymi Oferenta.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi ogłoszonego KONKURSU OFERT na powierzenie lub wsparcie zadań powiatu w roku 2015.

Znajdą je Państwo w dziale Organizacje pozarządowe następnie Informacje o dotacjach Zarządu lub klikając tutaj


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Piszu
Miejsce: Powiat piski
Data wydarzenia: od 2015-05-18 do 2015-06-15
Organizator:

Starostwo Powiatowe w Piszu

Adres:

Warszawska, 12-200 PIsz, woj. warmińsko - mazurskie

Tel.:

874254761

E-mail:

tomasz.borkowski@powiat.pisz.pl

Www:

http://www.powiat.pisz.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • historia
  • kultura
  • kultura i sztuka
  • ochrona zdrowia
  • rekreacja
  • sport
  • sport, wypoczynek