Przejdź do treści głównej

Ostatnie tygodnie na składanie wniosków do Programu PL02

autor(ka): NFOŚiGW
2015-05-15, 15:05
archiwalne
Tylko do końca czerwca można składać wnioski o dofinansowanie projektów służących wymianie doświadczeń w ochronie środowiska, z partnerami z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Wnioskodawcy mogą wziąć udział w spotkaniu informacyjne, które odbędzie się 27 maja 2015 w Warszawie.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”. Budżet programu wynosi ponad 1 mln zł i jest finansowany z Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 2009-2014 oraz z budżetu państwa. Beneficjenci mogą uzyskać zwrot do 100 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Do dofinansowania kwalifikują się projekty, które przyczynią się do wymiany doświadczeń, wiedzy, technologii i najlepszych praktyk pomiędzy beneficjentami i organizacjami z Państw-Darczyńców. Wymagane jest, aby wszystkie wnioski miały charakter bilateralny i były wnioskami partnerskimi tj. przygotowanymi i składanymi wspólnie z partnerem pochodzącym z Islandii, Liechtensteinu lub Norwegii.

Celem realizowanych przedsięwzięć są: wzrost efektywności zarządzania oraz monitorowania obszarów Natura 2000, wzrost odporności rodzimych ekosystemów na presję inwazyjnych gatunków obcych, wzrost świadomości społecznej na temat różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie, w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów.

O dofinansowanie mogą starać się instytucje publiczne, takie jak agencje rządowe, powiaty, gminy, a także centralne i lokalne instytucje zarządzające, instytuty badawcze, organizacje, organizacje pozarządowe i inne.

W naborze wniosków minimalna kwota dofinansowania to 2 tys. euro, zaś maksymalna kwota dofinansowania to 10 tys. euro. Dofinansowanie będzie realizowane wyłącznie w formie refundacji kosztów kwalifikowanych poniesionych w związku z realizacją projektu na podstawie złożonych i zaakceptowanych sprawozdań okresowych.

Dotacja ze środków MF EOG stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu, a wkład ze środków budżetu państwa wynosi 15% kosztów kwalifikowanych projektu.

W związku z trwającym naborem wniosków w ramach Funduszu Współpracy Bilateralnej na poziomie Programu PL02 pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” w ramach funduszy EOG, zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne dla podmiotów zainteresowanych złożeniem wniosków bilateralnych.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie ul. Bracka 4, sala konferencyjna w dniu 27.05.2015 r., w godzinach 11.00 - 13.00


Źródło: NFOŚiGW
Data wydarzenia: od 2015-05-15 do 2015-06-30
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 4 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • edukacja ekologiczna
  • ekologia, środowisko
  • ochrona przyrody
  • współpraca międzynarodowa
  • zwierzęta